สไลด์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน กันยายน 2563

งานซ่อมแซมแก้ไข CASS feed pump level 1 No. C (PU 5001 C) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2563


งานติดตั้ง RAS pump level 2 No. D 
แล้วเสร็จวันที่ 14 กันยายน 2563


งานติดตั้ง RAS pump level 2 No. C 
แล้วเสร็จวันที่ 15 กันยายน 2563


งานติดตั้ง SAS pump level 3 No. C 
แล้วเสร็จวันที่ 15 กันยายน 2563


เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และอัดจารบี CASS feed pump level 4 No. B 
แล้วเสร็จวันที่ 17 กันยายน 2563


เปลี่ยน Filter และอัดจารบี CASS blower No. A, E 
แล้วเสร็จวันที่ 22 กันยายน 2563


ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของ MCC-7 Feeder 
Panel (EM 111)ตามแผนเดือนกันยายน 2563 
แล้วเสร็จวันที่ 15 กันยายน 2563    


งานสอบทวนสอบ GAS Detector J4001-J4004 , J4011-J4014
และJ 4020 จำนวน 9 เครื่อง ตามแผนการสอบเทียบประจำปี 2563  
โดย บริษัท AWJ Innovation Co.,Ltd    
แล้วเสร็จวันที่ 14 กันยายน 2563


งานสอบทวนสอบ GAS Detector J4005ทีสถานีสูบน้ำสาทร J4006 
ทีสถานีสูบน้ำเจริญกรุงและ J4007ทีสถานีสูบน้ำพระราม3  จำนวน 3 เครื่อง 
ตามแผนการสอบเทียบประจำปี 2563 โดย บริษัท AWJ Innovation Co.,Ltd   
แล้วเสร็จวันที่ 14 กันยายน 2563งานสอบทวนสอบ Flow Meter J1001,J1001(Spare) ที่ Main inlet และ 
Flow Meter J1003,J1004 ที่ Storm inlet จำนวน 4 เครื่อง 
ตามแผนการสอบเทียบประจำปี 2563 โดย บริษัท SGS และบริษัท Endress&Hauser  
 แล้วเสร็จวันที่  16 กันยายน 2563


งานสอบทวนสอบ Flow Meter J2030-J2034 ที่ Cass feed และ 
Flow Meter J1006,J1008 ที Final effluentจำนวน 8 เครื่อง
ตามแผนการสอบเทียบประจำปี 2563   โดย บริษัท  Endress&Hauser  
 แล้วเสร็จวันที่  16 กันยายน 2563


ดำเนินการดูดตะกอน แก้ไขขยะอุดตันบ่อรับน้ำเสีย A 200/221 
หน้าดิอัพ พระราม 3 (ถนนนราธิวาสฯ) แล้วเสร็จวันที่ กันยายน 2563


ดำเนินการแก้ไขบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน บ่อดักน้ำเสีย IC 230/005 
คลองพิพัฒน์ ด้านข้างภัตตาคาร "ไห่ป้าหวาง" (ถนนนราธิวาสฯ) 
แล้วเสร็จวันที่  4  กันยายน 2563


ดำเนินการปิดทับยางมะตอย ฝาลูกปูนคอนกรีตบ่อดักน้ำเสีย IC 100/116  
ถนนพระราม 3 ซอย 52 (คลองตาห่วง)  
แล้วเสร็จวันที่ 24  กันยายน 2563


ดำเนินการปิดทับยางมะตอย ฝาลูกปูนคอนกรีตบ่อดักน้ำเสีย IC 400/006  
ปากซอยสาทร 6 (คลองสาทร)(ถนนสาทรเหนือ)  
แล้วเสร็จวันที่  25  กันยายน 2563


ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน 
IC 120/03, IC 126/04,IC 138/06, IC 200/002A, IC 200/037 
ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย