สไลด์

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน สิงหาคม 2564

งานยกตรวจเช็ค ตรวจสอบ Inlet pump No. F 
แล้วเสร็จวันที่ 02 สิงหาคม 2564

งานยกตรวจสอบ RAS pump level 1 No. A (PU 5005 A) 
แล้วเสร็จวันที่ 13 สิงหาคม 2564

งานยกตรวจสอบ SAS pump level 1 No. C (PU 5006 C) 
แล้วเสร็จวันที่ 14 สิงหาคม 2564


งานยกตรวจสอบ SAS pump level 2 No. B (PU 5006 B) 
แล้วเสร็จวันที่ 16 สิงหาคม 2564

งานยกตรวจสอบ RAS pump level 2 No. B (PU 5005 B) 
แล้วเสร็จวันที่ 17 สิงหาคม 2564

งานซ่อมแซมแก้ไข Air valve level 1 (V 8031- V 8032) เนื่องจากมีการรั่ว
แล้วเสร็จวันที่ 04 สิงหาคม 2564

งานซ่อมแซมแก้ไข Air valve level 1 (V 8033- V 8034) เนื่องจากมีการรั่ว 
แล้วเสร็จวันที่ 27 สิงหาคม 2564

งานซ่อมแซมแก้ไข CASS feed pump level 3 No. A (PU 5003 A) เนื่องจากช๊อตลงกราวด์ 
แล้วเสร็จวันที่ 27 สิงหาคม 2564

งานซ่อมแซม แก้ไข ฉนวน (Spout Insulation) ภายในส่วนของ Switch gear
(Transformer Feeder TR1 “Feeding MCC1”) ซึ่งเกิดเสียงผิดปกติภายใน 
แล้วเสร็จวันที่ 4 สิงหาคม 2564


งานตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี 2564 ของ Chiller System ครั้งที่ 3/2564
แล้วเสร็จวันที่ 23 สิงหาคม 2564

งานซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
บริเวน Main Inlet Chamber จำนวน 3 ชุด ที่Main Inlet Work จำนวน 2 ชุด 
ที่สถานีสาทร จำนวน 1 ชุด และที่สถานีพระราม 3 จำนวน 1 ชุด 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ พร้อมตรวจเช็คและทดสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สให้ใช้งานได้ตามปกติ แล้วเสร็จในวันที่ 18 สิงหาคม  2564


ทำการยก Stop Log ช่วยเหลือจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ บ่อดักน้ำเสีย IC 100/034 
สถานที่ ก่อนถึงถนนพระรามที่ 3 ซอย 21 (คลองบางโคล่ใหญ่)
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564


ทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ REUSE (ท่อ HDPE) ขนาด 250 mm. 
สถานที่ บริเวณฟุตบาทด้านข้างอาคาร  CASS BASIN ฝั่งชั้น 1A
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564


ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน IC 100/027, IC 100/042,
IC 100/055, IC 100/081, IC 100/103 ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ