สไลด์

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน ตุลาคม 2565

งานตรวจเช็คและแก้ไข CASS feed pump level 2 
No. B (PU 5002 B: 101/2) 
เนื่องจากเกิดการช็อตเทิร์น แล้วเสร็จวันที่ 08 ตุลาคม 2565

งานทำฐาน support ของ fire pump เนื่องจากมีสนิมกัดกร่อน 
แล้วเสร็จวันที่ 15 ตุลาคม 2565

งานยกตรวจสอบ RAS pump level 3 No. F (PU 5005 R) 
เนื่องจากมีขยะ แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565


งานยกตรวจสอบ RAS pump level 3 No. B (PU 5005 N) 
เนื่องจากมีขยะ แล้วเสร็จวันที่ 18 ตุลาคม 2565

งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
ประจำปี 2565 ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี 
 แล้วเสร็จวันที่ 27 ตุลาคม 2565


งานสอบเทียบเครื่องวัดระดับน้ำ (Ultrasonic Level Transmitter & Sensor) 
ประจำปี 2565 จำนวน 24 รายการ บริเวณ CASS Basin Level 1-4 
แล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลาคม 2565


งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ GAS MASTER จำนวน 3 รายการ 
บริเวณ Main Inlet Chamber , Main Inlet Work และ Sludge Buffer Tank 
แล้วเสร็จวันที่ 18 ตุลาคม 2565


ทำการแก้ไขขยะอุดตัน บ่อดักน้ำเสีย IC 200/038 
สถานที่ ทางเข้าบริษัทรถเช่า ชิค คาร์เร้นท์ (ถนนนราธิวาสฯ) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565


ทำการปิดทับยางมะตอย ฝาลูกปูนคอนกรีตบ่อดักน้ำเสีย IC 700/010,OF 700/011 
สถานที่ ด้านหน้าบริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด สาขาลุมพินี (ถนนพระราม 4) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565


ทำการปิดทับยางมะตอย ฝาลูกปูนคอนกรีตบ่อดักน้ำเสีย IC 300/010,IC 300/011 
สถานที่ ก่อนถึงแยกถนนประมวญ
และหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมา (ถนนสาทรเหนือ) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565

ทำการแก้ไขขยะอุดตัน บ่อดักน้ำเสีย IC 100/081 
สถานที่ เลยร้าน ส. สินฟ้าโลหะการ ประมาณ 25 ม.(ถนนพระราม 3) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565