สไลด์

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน มีนาคม 2564

 

   งานซ่อมแซมแก้ไข Band screen No. B (SR 2001 B) เนื่องจากชุดเกียร์ชำรุด
แล้วเสร็จวันที่ 03 มีนาคม 2564

งานซ่อมแซมแก้ไข CASS skimmer level 3 No. D (CS 5001 P) เปลี่ยน bolt/nut
แล้วเสร็จวันที่ 11 มีนาคม 2564


งานบำรุงรักษา และทดสอบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Fire pump No. A, B) (FP-01,02)
แล้วเสร็จวันที่ 22-23 มีนาคม 2564


งานซ่อมแซมแก้ไข Submersible pump No. B (สถานีสูบน้ำเสียเจริญกรุง) (PU 1201 B)
เสร็จวันที่ 23 มีนาคม 2564


งานยกตรวจสอบ RAS pump level 1 No. B (PU 5005 B) เนื่องจากโซ่หลุด
แล้วเสร็จวันที่ 27 มีนาคม 2564

งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติชนิด FM200 
ประจำปี 2564  แล้วเสร็จวันที่ 6 มีนาคม 2564


งานตรวจสอบบำรุงรักษาบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้า (Switchgear) ประจำปี 2564 ของ
24KV Switchgear (EH101 - EH107) แล้วเสร็จวันที่ 12 มีนาคม 2564

งานตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ Protection for Air Blower ประจำปี 2564 ของ
Inverter CASS Blower No.A-E (EC 208-01 - 05) แล้วเสร็จวันที่ 25 มีนาคม 2564


งานสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตรการไหล มีดังนี้ 1. J1001,J1001(Spare)
ที่ (Main Inlet Channel)  2. J1003J1004ที่ (Storm Inlet Channel) 
3. J1005ที่(CASS Surplus)  4. J11006-J1008ที่(Final Effluent) 
จำนวน 8 รายการ  ตามแผนสอบเทียบประจำปี 2564 
แล้วเสร็จในวันที่ 18 มีนาคม  2564


งานแก้ไขลูกรอยทีชำรุดNo. D ที่Cass Basin Level 3โดยดำเนินถอดลูกรองเดินทีชำรุดออก
และติดตั้งลูกรอยอันใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดพร้อมทดสอบการทำงาน
แล้วเสร็จในวันที่ 19 มีนาคม  2564


ทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ REUSE (ท่อ HDPE) ขนาด 250 mm. ไปยังสวนลุมฯและคลองต้นสน 
สถานที่ บริเวณบันไดหนีไฟ ST-3 ด้านหลัง CASS BASIN 1F 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2564


ทำการดูดตะกอนบ่อดักน้ำเสีย แก้ไขตะกอนเลนทรายที่อุดตัน OF 200/034, IC 200/035 
สถานที่ ปากซอยนราธิวาสฯ 14 (ถนนนราธิวาสฯ) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564


ทำการดูดตะกอนบ่อดักน้ำเสีย แก้ไขตะกอนเลนทรายที่อุดตัน IC 600/005, IC 610/03 
สถานที่ ปากซอยนคเรศ และเลยสี่แยกสามย่าน (ถนนพระรามที่ 4)
 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน IC 121/06, IC 131/02,
IC 200/002A, IC 200/038, IC 220/013 ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเรียบร้อย