สไลด์

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน พฤษภาคม 2565

งานเปลี่ยน support ของเส้นท่อ CASS feed pump level 3 No. B (PU 5003 B)
แล้วเสร็จวันที่ 06 พฤษภาคม 2565

งานยกตรวจสอบ RAS pump level 2 No. C (PU 5005 I) เนื่องจากมีขยะ 
แล้วเสร็จวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

งานยกตรวจสอบ SAS pump level 3 No. D (PU 5006 P) เนื่องจากมีขยะ 
แล้วเสร็จวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

งานบำรุงรักษา และทดสอบปั่นจั่น (Hoist crane) ประจำปี 2565 
แล้วเสร็จวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

งานตรวจสอบ และติดตั้ง Inlet pump No. D (PU 1001 D: 450/5) 
แล้วเสร็จวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

งานซ่อมแซมแก้ไข Extraction fan No. B (EF 8001 B)
แล้วเสร็จวันที่ 31 พฤษภาคม 2565


งานปรับปรุง แก้ไข รีเลย์ป้องกันไฟฟ้า (Protection Relay) 
ของภายใน MCC3 Feeder Panel 
พบว่า Board Control ชำรุด จากสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำเสีย (H2S)   
แล้วเสร็จวันที่ 7 พฤษภาคม 2565


งานตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี 2565 ของ Chiller System ครั้งที่ 2/2565 
แล้วเสร็จวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


งานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความเร็วรอบ (Inverter System) 
ตามแผนประจำปี 2565 แล้วเสร็จวันที่ 14 พฤษภาคม 2565


งานเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ UPS ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 
จำนวน 1 เครื่อง ที่บริเวณสถานีสูบน้ำเจริญกรุง 
แล้วเสร็จวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


ทำการติดตั้ง SUPPROT เหล็กรองรับตะแกรงเหล็กและเปลี่ยนตะแกรงเหล็ก
แผ่นทางเดินบริเวณ CASS BASIN ชั้นที่ 1B
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565


ทำการแก้ไขขยะอุดตัน บ่อดักน้ำเสีย IC 200/002A, OF 200/002B 
สถานที่ ทางเข้าซอยนราธิวาสฯ 1 (ถนนนราธิวาสฯ)  
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 


ทำการปิดทับยางมะตอย ฝาลูกปูนคอนกรีตบ่อดักน้ำเสีย IC 300/010, IC 300/014 
สถานที่ ก่อนถึงแยกถนนประมวญและปากซอยสาทร 12 (ถนนสาทรเหนือ) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2565


ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน IC 112/02, IC 121/06,
IC 134/01, IC 200/037, IC 200/038 
ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ